Annat

Reiki

Reikihealing är en gammal energiteknik som härstammar ifrån Japan, och som kan kombineras med och komplettera andra behandlingsformer, både traditionella och alternativa.
Reiki metoden har ursprung från den kinesiska medicinen, som bygger på att vi genomströmmas av livsenergi enligt vissa system som t.ex. akupunktören använder, meridianer. Hur vår kropp minns, hur vi tänker och känner påverkar denna livsenergi, även de undermedvetna reaktionsmönster vi lever med påverkar livsenergin, det vill säga det direkt flödet av ki energi i kroppen. Reiki är en djupt avslappnande metod och används bland annat för att lindra och lugna vid stress, smärta och spänningar. Reiki kan lösa blockeringar och spänningar i kroppen och samtidigt stärka kroppens självläkande förmåga.

Hur en behandling går till

Händerna läggs på eller en bit ovanför kroppen på den som behandlas.
En behandling brukar uppfattas som avslappnande och rogivande.
Många upplever en värme överföras från händerna och det är inte ovanligt att somna under en behandling. Behandlingen sker på en massagebänk, påklädd med löst sittande kläder.
Behandlingen tar normalt en timma.

Båt att använda

Star Sapphire Energy work

Är en metod som fokuseras på motsatta energier i kroppen, polariteterna kan skapa spänningar och motsättningar i vårt arbetsliv och i relationer. Om den ena av dessa energier inte ger utrymme till den andra, om den ena är dominant och den andra har förminskats, kan störningar avspeglas i vår yttre värld. Metoden hjälper oss att titta närmare på vilken del av oss som behöver stöd och vilket stöd som behövs och är mest aktuell i vårt liv.
Tekniken ger insikter till mognad, avslappning och läkning, som kan öka vår kreativitet, vilket i sin tur kan skapa positiv förändring i inre och yttre världen.

Star Sapphire metoden är utvecklad av Sagarpriya De Long, som också skrivit en bok om metoden som har publicerats på svenska, ” Kärlekens båda Ansikten” (Energica Förlag) . Sagarpriya kallar där dessa motsatta energier för feminina och maskulina.
Sessionen tar normalt  1,5-2 timmar.